Pedagogisch beleid BSO

De basis voor de omgang met de kinderen is het pedagogisch beleidsplan BSO van kinderopvang de Ronde Venen. De manier waarop wij de vier pedagogische doelen uit de wet kinderopvang vorm geven, worden hierin beschreven.

 

3 uurs regeling

We zorgen er voor dat er voldoende pedagogisch medewerkers zijn voor het aantal aanwezige kinderen (beroepskracht/ kind ratio= BKR). Per dag mag er maximaal 3 uur afgeweken worden van de BKR. Minimaal de helft van het vereiste aantal pedagogisch medewerkers moet dan worden ingezet. Hierin wordt op de BSO onderscheid gemaakt tussen schoolweken en vakantie weken.

Tijdens vakantiedagen/schoolvrije dagen zijn op de volgende momenten het vereiste aantal pm-ers aanwezig op de groep
• 7:30 tot 8:30
• 9:15 tot 13:15
• 14:45 tot 16:45
• 17:30 tot 18:30

Op de volgende momenten wijken wij mogelijk af van het aantal vereiste pm-ers op de groep
• 8:30 tot 9:15
• 13:15 tot 14:45
• 16:45 tot 17:30

Tijdens schoolweken op de BSO geldt dat er maximaal een half uur per dag afgeweken mag worden van de BKR. Dat doen wij op de volgende momenten.

Maandag: 16:40 tot 17:10 
Dinsdag: 17:30 tot 18:00
Woensdag: 14:00 tot 14:30
Donderdag: 17:30 tot 18:00
Vrijdag: 14:00 tot 14:30

 

Interactievaardigheden

In het werken met de kinderen maken we gebruik van 6 interactievaardigheden. Dit zijn belangrijke pijlers voor onze houding en communicatie naar de kinderen toe. De pm-ers worden getraind in het toepassen van deze interactievaardigheden door o.a video interactiebegeleiding en coaching op de werkvloer.

.