Wenbeleid BSO

En dan…voor het eerst naar school! Veel nieuwe indrukken, nieuwe vrienden en een heel ander ritme. Een roerige tijd voor kinderen. Daarom nemen we ook een wenperiode in acht op de BSO.

Tijdens het intake gesprek maken we een afspraak voor het wennen op de BSO.  Over het algemeen wordt voor het wennen twee middagen uitgetrokken, ook als de startdatum in een vakantie valt. Kom je kind zelf brengen de eerste keer. Dat is voor jou en voor je kind fijner. Je kunt dan kennismaken met de pedagogisch medewerker. Samen bespreek bespreek je het informatieformulier.  We  bespreken waar we je kind op komen halen. Ook vragen we je de docent te laten weten dat je kind voortaan naar de BSO gaat. De tweede keer nemen we je kind direct mee uit school, zodat het ook kan wennen aan vervoer met ons busje.

Mocht blijken dat er meer tijd nodig is om te wennen, dan kan er altijd een extra afspraak gemaakt worden.