Algemeen beleid Kinderopvang de Ronde Venen

In het algemeen beleid van Kinderopvang de Ronde Venen staan de meer zakelijke aspecten beschreven die betrekking hebben op de opvang. Zo worden o.a. het inschrijvings- en plaatsingsbeleid en de betalingsvoorwaarden beschreven, maar ook hoe wij omgaan met het op laten halen van je kind door een ander en hoe het zit met de verstrekking van voeding en verzorgingsproducten.