Inschrijving- en plaatsingsprocedure

Inschrijven kan via ons online inschrijfformulier, telefonisch of door het aanvragen van een inschrijfformulier. Inschrijven is kosteloos. Na ontvangst van het inschrijfformulier word je kind op de wachtlijst geplaatst. Wij bevestigen dit schriftelijk via de mail. Plaatsing op de wachtlijst betekend niet automatisch dat een opvang plek gegarandeerd is.  Is er nog geen afspraak gemaakt voor een rondleiding, dan nemen we contact op om daar een afspraak voor te maken.

 

Wachtlijsten

Er zijn twee verschillende wachtlijsten.

 • Externe wachtlijst: Hierop worden kinderen geplaatst die zich voor het eerst aanmelden voor dagopvang of BSO
 • Interne wachtlijst: Hierop worden kinderen geplaatst met broertjes of zusjes die al gebruik maken van onze opvang en kinderen die al gebruik maken van de opvang, maar een andere dagopvang willen.

Op het moment dat er een plaats vrijkomt wordt er eerst gekeken naar de interne wachtlijst en dan naar de externe wachtlijst. We doen ook een aanbod als de plek die vrijkomt niet direct overeenkomt met de opgegeven voorkeursdagen. Misschien heb je in de tussentijd namelijk wel een andere voorkeur. Je hebt twee weken de tijd om op het aanbod te reageren.

We streven er naar om uiterlijk 2 maanden voor de gewenste startdatum te laten weten of plaatsing mogelijk is.  Meer informatie over ons inschrijvings- en plaatsingsbeleid is te vinden in ons Algemeen beleid: Hoofdstuk 3. 

Kinderen die gebruik maken van dagopvang en in aanmerking willen komen voor de BSO, moeten zich apart in schrijven op de wachtlijst van de BSO. Dit gebeurd niet automatisch.

 

Plaatsingsprocedure

Als je akkoord gaat met het plaatsingsaanbod stellen we een overeenkomst op. Onderdeel hiervan zijn de huisregels en de algemene voorwaarden kinderopvang. Ongeveer een maand voordat de opvang start, nodigen we je uit voor een intakegesprek. Hierin komt o.a het volgende aan de orde:

 • Rondleiding ( als je die nog niet gehad hebt)
 • Algemeen en Pedagogisch beleid
 • Ouderraad en communicatie naar ouders toe
 • Wenperiode
 • Dagindeling
 • Uitstapjes
 • Huisregels/algemene voorwaarden
 • Uitreiking en bespreking van formulieren met informatie over uw kind, toestemmingsformulieren, enz
 • Automatische incasso
 • Mogelijkheid tot het aangeven van jouw wensen en verwachtingen
 • Welkomstcadeau