Oudercontacten

Jullie kennen je kind het beste. Daarom vinden wij een goede communicatie met ouders ook zo belangrijk.

Dagelijkse contactmomenten

Als je je kind komt halen of brengen is er altijd even ruimte voor overleg. En in het digitale dagboek schrijven de pedagogisch medewerkers dagelijks wat we doen en hoe het met je kind gaat. En maken dat zichtbaar met foto`s.

Mentor

Ieder kind krijgt een mentor toegewezen. Deze mentor houd o.a de ontwikkeling van je kind in de gaten en heeft daarover contact met jullie. Jaarlijks houden we een oudergesprek, waarin uitgebreid ruimte is voor overleg. Hiervoor hebben we een observatielijst welbevinden over je kind bijgehouden.

Mailing

Via de mail vermelden we de actuele gang van zaken binnen onze opvang. Op deze manier blijven de ouders altijd goed geïnformeerd. Ook kunnen we berichten op het prikbord in de hal hangen.

Oudercommissie

Via de oudercommissie is het mogelijk om je bezig te houden met allerhande vraagstukken die komen kijken bij het reilen en zeilen van de kinderopvang. Er is een oudercommissie voor de locatie in Vinkeveen en een oudercommissie voor de locatie in Waverveen.

Extra activiteiten voor kinderen en hun familie

Eén a twee keer per jaar organiseren we een ouderavond/thema avond. Daarnaast organiseert iedere locatie regelmatig extra activiteiten voor de kinderen en hun familie. Zo is het mogelijk om op een leuke manier met andere ouders in contact te komen!