Ruildagen/ extra dagen

Ondanks dat we veel belang hechten aan stabiliteit van de groepssamenstelling, proberen wij ook aan verzoeken voor ruildagen en extra dagen tegemoet te komen. Dat doen wij onder de volgende voorwaarden:

 

Het ruilen of inhalen van een dag

 • Een vaste opvangdag kan geruild worden.
 • Een vakantiedag of ziekte dag kan ingehaald worden d.m.v een inhaaldag (credituren)
 • Dit is mogelijk als er plaats is. (Dit is niet alleen afhankelijk van het totale aantal kinderen, maar ook van de groepssamenstelling en/ of de personele bezetting.)
 • Het ruilen van een bso schooldag, tegen een vakantiedag is niet mogelijk. (meerdere bso schooldagen kunnen wel tegen een vakantie dag geruild worden, als het aantal uren overeenkomt)
 • Het ruilen van een dag waarop normaal gesproken opvang plaats vindt, maar waarop de opvang gesloten is, is niet mogelijk. (Bijvoorbeeld met Kerst of Pasen.)
 • Verzoeken worden `behandeld` in volgorde van aanvraag.
 • Niet ingehaalde vakantie of ziekte dagen kunnen niet meegenomen worden naar het volgende jaar.
 • Inhaal dagen kunnen niet gebruikt worden om na stopzetten van de opvang nog extra dagen af te nemen.
 • Het ruilen van dagen is een service. Wij kunnen helaas niet garanderen dat alle gemiste dagen ingehaald kunnen worden.

 

Het afnemen van een extra dag

 • Dit is mogelijk als er plaats is. (Dit is niet alleen afhankelijk van het totale aantal kinderen, maar ook van de groepssamenstelling en/ of de personele bezetting.
 • Verzoeken worden `behandeld` in volgorde van aanvraag
 • We kijken bij en aanvraag eerst of er nog een vakantiedag of ziekte dag is die hiervoor ingezet kan worden (ruildag). Is dit niet het geval, dan wordt de extra dag los in rekening gebracht.
 • Een bevestigde extra dag kan achteraf niet omgezet worden in een ruil of inhaal dag.

I.v.m. met het overzicht op de planning kan het aanvragen van een ruildag, extra dag of inhaaldag alleen via Bitcare gedaan worden. Als er geen plaats is blijft de aangevraagde dag in het systeem staan, zodat we later als nog toe kunnen zeggen mocht de plek beschikbaar komen.

Verkorte handleiding van Bitcare, voor de aanvraag van ruildagen, inhaaldagen en extra dagen.