Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid: dat hoort vanzelfsprekend te zijn op een kinderdagverblijf of BSO, dus daar zetten we dan ook alles voor in werking! 

We hebben een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld, waarin de risico’s op dit  gebied in kaart gebracht zijn en welke maatregelen we nemen om deze risico`s zo klein mogelijk te maken. Maandelijks wordt aandacht besteed aan dit beleid, zodat de inhoud actueel blijft en de pedagogisch medewerkers op de hoogte blijven van de inhoud van dit beleid en hier naar handelen. 

Tijdens de vergaderingen met de oudercommissie staat het bespreken van het veiligheids- en gezondheidsbeleid standaard op de agenda. We evalueren de maandelijkse onderwerpen en kijken welke punten de oudercommissie hier nog aan toe te voegen heeft.  Via de notulen van de oudercommissie wordt dit vervolgens met alle ouders gedeeld.

In de Huisregels voor ouders staan een aantal maatregelen waarmee we veilgheids- en gezondheids risico`s verkleinen en waar we de medewerking van ouders voor nodig hebben.

 

Veiligheid

Onze opvang beschikt over verschillende veiligheidsprotocollen en de toegang tot onze panden verloopt middels een vingerscan of code. Als onderdeel van de toepassing van het ’vier ogen principe’ (waarbij o.a de regel is dat een pedagogisch medewerker altijd gezien of gehoord moet worden door een andere pedagogisch medewerker of volwassene) maken wij bij onze dagopvang gebruik van camera’s.  In het camera reglement staat beschreven hoe we de camera’s inzetten.

 

Gezondheid

Gezondheid streven we na door gezonde en gevarieerde voeding aan te bieden en veel buiten te spelen…ook als de zon niet schijnt! Verder zorgen we voor een goede hygiëne. We houden de ruimtes goed schoon volgens regels en schema’s.

Mocht een kind ziek zijn of worden als het bij ons is? Dan lees je in de folder Folder-zieke-kinderen-en-de-kinderopvang hoe de zaken bij ons geregeld zijn.

De pedagogisch medewerkers mogen onder bepaalde voorwaarden ook medicijnen geven aan je kindje. Je moet hiervoor het formulier medicijnverstrekking invullen en aan de pedagogisch medewerkers geven.  Meer over het mogen geven van medicatie, staat in het protocol: medicijngebruik wet BIG

Voedsel- en warenwet

Wij hebben te maken met de regels van de voedsel- en warenwet. Dat houdt in dat wij verantwoordelijk zijn voor al het eten en drinken dat we de kinderen geven, ook het eten en drinken dat van huis wordt meegenomen, zoals borstvoeding en traktaties. Daarom hebben we een aantal voorschriften voor het meenemen van eten en drinken van thuis op papier gezet.

Extra hygiënemaatregelen i.v.m dieren en opvang op een boerderij

Onze opvanglocatie in Waverveen (de Stal) is op een boerderij gevestigd. Daarom treffen we hier extra hygiënemaatregelen. Zo dragen de kinderen laarzen als ze de bij de dieren zijn en wassen we extra goed en vaak de handen. Maar ook bij onze opvanglocatie in Vinkeveen (Troetels) hebben we speciale hygiënemaatregelen rondom de verzorging van het konijn.