VVe programma Uk en Puk bij kinderopvang de Ronde Venen

Wij maken gebruik van het vve (voor en vroegschoolse educatie) programma Uk en Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Puk hoort er hélemaal bij. Bij het eten, drinken, bij het naar bed gaan, bij het aan tafel zitten…kinderen nemen Puk mee op sleeptouw.

 

Spelen staat centraal

Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Met behulp van Uk & Puk leren baby'tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen. Spelen staat centraal bij Uk en Puk. Want spelen is ontdekken en spelen is groeien.

 

Activiteiten voor de 4 ontwikkelingsgebieden

Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. 0 jr tot 1,5 jr, 1,5 jr tot 2,5 jr en 2,5 jr tot 4 jr. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsgebieden: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels.

 

Uk en Puk thuis

 Ook thuis kun je aansluiten op de thema`s van Uk en Puk. Bij de start van ieder thema ontvang je een ouderbrief met uitleg over het thema en de ontwikkelingsgebieden waar je kind op de kinderopvang mee aan de slag gaat. In de ouderbrief staan tips voor activiteiten die thuis gedaan kunnen worden. Ook zullen de pedagogisch medewerkers bijvoorbeeld vragen om spullen van huis mee te nemen die gebruikt kunnen worden voor het thema. Het is leuk en leerzaam voor je kind om zowel thuis als op de opvang bezig te zijn met het thema.