Pedagogisch beleid kinderopvang

De basis voor de omgang met de kinderen is het pedagogisch beleidsplan van kinderopvang de Ronde Venen.  De manier waarop wij  de vier pedagogische doelen uit de wet kinderopvang vorm geven, worden hierin beschreven. 

 

Vaste gezichten

We vinden continuiteit in de zorg en begeleiding voor kinderen belangrijk.  Daarom werken wij met vaste pedagogisch medewerkers, op vaste dagen op een vaste groep. 

Op het prikbord bij de groep van je kind hangt een overzicht met namen en werkdagen van de vaste pedagogisch medewerkers.

Daarnaast worden er op iedere groep waar baby`s opgevangen worden, 2 of 3  “vaste gezichten” aangewezen aan de baby, waarvan er minimaal 1 aanwezig moet zijn op de dagen dat je kindje komt.  Of het 2 of 3 vaste gezichten zijn, hangt af van het aantal pedagogisch medewerkers die nodig zijn op de dagen dat je kindje naar de opvang komt.

Om dit inzichtelijk te maken houden wij een lijst bij waarop ieder kind gekoppeld is aan zijn of haar vaste gezichten.

 

3 uurs regeling

We zorgen er voor dat er voldoende pedagogisch medewerkers zijn voor het aantal aanwezige kinderen. (beroepskracht/ kind ratio= BKR) Per dag mag er maximaal 3 uur afgeweken worden van de BKR.  Minimaal de helft van het vereiste aantal pedagogisch medewerkers moet dan worden ingezet.

Wij maken hiervoor onderscheid in het werken met 2 of 3 pedagogisch medewerkers op een dag, omdat dit ook samenhangt met het aantal aanwezige kinderen.

Op de volgende momenten is het vereiste aantal pedagogisch medewerkers aanwezig op de groep aanwezig:

Bij 3 pedagogisch medewerkers
• 7:30 tot 8:30
• 9:00 tot 13:00
• 14:30 tot 16:45
• 17:15 tot 17:30
• 18:00 tot 18:15

Bij 2 pedagogisch medewerkers
• 7:30 tot 8:15
• 9:00 tot 13:00
• 14:30 tot 16:45
• 17:30 tot 18:15

Op de volgende momenten wijken wij mogelijk af van het aantal vereiste pm-ers op de groep:

Bij 3 pedagogisch medewerkers
• 8:30 tot 9:00
• 13:00 tot 14:30 
• 16:45 tot 17:15
• 17:30 tot 18:00

Bij 2 pedagogisch medewerkers
• 8:15 tot 9:00
• 13:00 tot 14:30 
• 16:45 tot 17:30

 

 

Interactievaardigheden

In het werken met de kinderen maken we gebruik van 6 interactievaardigheden. Dit zijn belangrijke pijlers voor onze houding en communicatie naar de kinderen toe. De pm-ers worden getraind in het toepassen van deze interactievaardigheden door o.a video interactiebegeleiding en coaching op de werkvloer.