Wenbeleid kinderopvang

Niet alleen de kinderen, ook de ouders moeten wennen aan de opvang, is onze ervaring. Daarom starten we de opvang met een wenperiode. Hierin leggen we de basis voor een vertrouwensrelatie tussen kind, pedagogisch medewerker en ouders.

 

Wenperiode

We trekken minimaal vier dagen uit voor het wennen, bij voorkeur op de dagen dat het kind uiteindelijk ook bij ons zal komen. We bouwen de wenuren op. Iedere dag een beetje langer!

  • 1e wendag 2 uur
  • 2e wendag 3 uur
  • 3e wendag 5 uur
  • 4e wendag 9:00 tot 16:00 ( wordt gerekend als hele dag)

De eerste dag mag je een half uur bij je kind blijven. Samen met de pedagogisch medewerker neem je bijzonderheden door. De volgende dagen maken we het je wat lastiger…dan mag je maar een kwartiertje blijven! Als je je kind op komt halen, bespreken we hoe het gegaan is.

Als blijkt dat er meer wendagen nodig zijn, dan plannen we die in overleg in.