Wenbeleid peuterspeelzaal

Niet alleen de kinderen, ook de ouders moeten wennen aan de opvang, is onze ervaring. Daarom starten we de opvang met een wenperiode. Hierin leggen we de basis voor een vertrouwensrelatie tussen kind, pedagogisch medewerker en ouders.

Over het algemeen wordt er voor het wennen 2 ochtenden uitgetrokken. Iedere keer dat je kind komt wennen blijft het wat langer op de groep.

  • 1e wendag 1.5 uur
  • 2e wendag 2 tot 3 uur

De eerste dag mag je een half uur bij je kind blijven. Samen met de pedagogisch medewerkster neem je bijzonderheden door. De volgende dagen maken we het je wat lastiger…dan mag je maar een kwartiertje blijven! Als je je kind op komt halen, bespreken we hoe het gegaan is.

Als blijkt dat er meer wendagen nodig zijn, dan plannen we die in overleg in.