GGD rapport

Jaarlijks worden wij gecontroleerd door een inspecteur van de GGD. Deze inspecteur controleert of kinderopvang de Ronde Venen voldoet aan de in de Wet Kinderopvang gestelde eisen. Deze controle is een voorwaarde om als erkende kinderopvang geregistreerd te staan.

De inspecteur maakt hiervan een inspectierapport. Dit rapport wordt geplaatst in het landelijk register kinderopvang en is hieronder in te zien.

Inspectie rapport GGD Troetels