Oudercommissie Troetels

De oudercommissie van locatie Troetels bestaat uit enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder én kind. Wij adviseren kinderopvang De Ronde Venen over uiteenlopende onderwerpen (zie het Reglement van de oudercommissie). Onze positie binnen Kinderopvang De Ronde Venen wordt ondersteund vanuit de Wet kinderopvang, en extra versterkt doordat we aangesloten zijn bij BOINK (Belangen vereniging van Ouders IN de Kinderopvang).
We vergaderen eens per twee maanden. De notulen worden aan alle ouders gemaild. Vragen? Stuur ons gerust een email of spreek één van ons aan! In de hal bij de Boefjes en de bengels hangt een lijst met namen, zodat je kunt zien door wie de ouders op dit moment vertegenwoordigd worden.

Ons email adres is: ouderraadtroetels@gmail.com